۱۳۹۵/۹/۲۵

قایم موشک

تابش خورشید پوست رو مى‌سوزونه و در عین حال هوا منفی بیست درجه احساس مى‌شه. 
به سال کشیده این‌جا نیومدن من یا بیشتر حتی. 
خوبید؟‌
هنوز کسی هست؟